PANELL 2

Arrere

LA GOLA DEL PUJOL I LES SEUES COMPORTESComportes de la Gola del Pujol
Bombes en funcionamient de la Gola
Vista aèria de la Gola del Pujol

Audioguía

Audiodescripció

Vídeo signoguía


L'aiguamoll del Parc Natural de l’Albufera es comunica actualment amb el mar a través de cinc goles. Tres d'elles (Gola d'El Pujol, El Perellonet, El Perelló) comuniquen el llac de l’Albufera amb el mar, les altres dos (Gola del Rei o Mareny i la de Sant Llorenç o del Cano de Cullera) evacuen les aigües de la marjal de Sueca i Cullera.

De les tres goles que comuniquen el llac amb el mar la del Pujol és l'única que ho fa directament, ja que les altres dos ho fan a través d'una xarxa de canals. Esta gola té 1km de llarg i uns 45 m d'ample.

Té 11 comportes la missió de les quals és impedir l'entrada d'aigua salada al llac en els moments de temporal i regular el nivell de les aigües del llac, gràcies a l’escala graduada colocada en un dels tallamars.

En 1990 es va instal•lar un sistema de motobombes per a facilitar el desaigüe del llac en els casos de temporal en que l'estat del mar no ho permet fer per gravetat.