PANELL 3

Arrere

LES GOLES DE L’ALBUFERAFotografía aèria de l'Albufera

Audioguía

Audiodescripció

Vídeo signoguía


Una gola és un canal natural o artificial que comunica el llac de l’Albufera amb el mar.

Fins a principis del s.XVIII només existia una gola natural amb més de 200 m d'amplària. Esta s'obria i tancava amb canyís i fang amb la finalitat de controlar el trànsit dels peixos entre el mar i l’Albufera, i el nivell de les aigües.

L'increment d'aigua dolça a causa del desenrotllament dels regadius i el tancament de la gola natural per un excés de sediments, van provocar, a principis del s.XVII la dulcificació del llac de l’Albufera, la qual cosa va suposar l'abandó de les salines, la reducció de la pesca, i l'expansió dels camps d'arròs.

Mentre la salinitat del llac va ser prou elevada van funcionar en l’Albufera unes salines en el Racó de l’Olla, probablement de fundació romana, que abastien de sal a la ciutat de València.

L'augment d'aportacions d'aigua dolça al llac obligà a construir noves goles amb l'objectiu d'assegurar el desaigüe dels arrossars. A finals del s.XVIII s'excava l'actual gola del Perelló, en 1873 es construïx la del Perellonet, i en 1953 la del Pujol.