PANELL 4

Arrere

LA PESCA DE L'ANGULAMonot
Antics vivers d'angules
Angules
Anguiles

Audioguía


Audiodescripció

Vídeo signoguía

A través de les goles entren a l'Albufera moltes espècies de peixos que es reproduïxen en el mar i s'alimenten després en aigua dolça. Una d'elles és l'angula que després en créixer, es convertix en anguila. Actualment en la Gola del Pujol es pesca l'angula. En un principi l'angula no es comercialitzava, La seua comercialització la inicien l'any 1925 uns treballadors bascos de la siderúrgica dels Alts Forns de Sagunt, iniciant-se la seua reglamentació l’any 1936.

Les angules que venen del mar remunten la gola per les vores cap a l'Albufera, fugen de la llum pel que la seua pesca es realitza millor en nits fosques i d'aigües tranquil•les. La pesca es realitza hui en dia amb el monot que es col•loca sobretot en la vora sud de la gola, en el tram comprés entre les comportes i la mar.