PANELL 5

Arrere

L’ARROSSAR I EL SEU PAISATGEEspiga d'arros
Agrò en l'arrossar
Nivell d'hivern
Nivell previ a la sembra
Nivell de cultiu
Nivell de recol·lecció

Audioguía

Audiodescripció

Vídeo signoguía


Els arrossars ocupen al voltant del 70% de la superfície total de l'espai protegit creant un bell paisatge. És la principal activitat econòmica del territori i constituïxen un ambient important per a l'alimentació de les aus aquàtiques.

Al llarg de l'any el paisatge de l'arrossar varia en funció del seu grau d'inundació, diferenciant:

- Nivell d'hivern: s'estén entre l'1 de novembre i el 15 de gener, i és conegut com la perellonà. És l'època en què el llac arriba al seu màxim nivell, inundant els camps d'arròs que l’envolten. Durant estos mesos el paisatge és d'una gran llacuna.

- Nivell previ a la sembra: s'estén des del 15 de gener fins a finals d'abril. És el període més llarg en el que els arrossars es mantenen secs, i és quan es duen a terme les labors preparatòries del sòl per al seu cultiu. Els camps configuren un paisatge marró.

- Nivell de cultiu: s'estén des de primers de maig fins mitjan d'agost on els camps s'inunden. Durant este període el paisatge va canviant de marró a verd per la crescuda de la collita.

- Nivell de recol•lecció: des de setembre fins a la perellonà les aigües dels camps descendixen permetent a primers d'octubre l'entrada de les segadores per a la recol•lecció de l'arròs. Quan l'arròs està en el seu màxima esplendor les espigues configuren un paisatge daurat.